ŠKOLA
ENGLESKOG
JEZIKA
Wellington
21000 NOVI SAD
TODORA TOZE JOVANOVIĆA 4a
tel. +381 21 402 129
 

 

Ako sretnete stranca koji govori engleski,

njega neće zanimati koliko godina ste

učili engleski, iz kojih knjiga i koliko

priznatih jezičkih diploma imate. On će

Vam postaviti jedno vrlo jednostavno

pitanje:


Do you speak English?

 


Wellington

21000 NOVI SAD TODORA TOZE JOVANOVIĆA 4a tel. +381 21 402 129